Blog

صفر ۱۳۹۷ – حاج مصطفی گراشی

صفر ۱۳۹۷ – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی صفر ۱۳۹۷ | مسجد دهدشتی نوحه خوان : حاج مصطفی گراشی شب ۲۶ صفر واحد : عجب هنگامه ای برپاست امشب شب ۲۸ صفر واحد : مدینه آمدم اما پریشان حال و درمانده باز هنگام غم...

ادامه مطلب >
شب ۲۸ صفر ۱۳۹۲ مسجد دهدشتی – حاج مصطفی گراشی

شب ۲۸ صفر ۱۳۹۲ مسجد دهدشتی – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی شب ۲۸ صفر سال ۱۳۹۲ مسجد دهدشتی نوحه خوان : حاج مصطفی گراشی واحد : آید از طوس غریبانه نوای دگری – باز هنگام غم و ناله و افغان آمد

ادامه مطلب >
اربعین ۱۳۹۷ – حاج مصطفی گراشی

اربعین ۱۳۹۷ – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی اربعین ۱۳۹۷ | مسجد دهدشتی نوحه خوان : حاج مصطفی گراشی شب ۹ صفر واحد : کهکشان کاروان عاشقان دلغمین – ای رمز شعور دل شب ۱۵ صفر “امامزاده عبدالمهیمن” واحد : کربلا من کاروان بیکسان...

ادامه مطلب >
شب ۱۹ صفر ۱۳۹۳ مسجد دهدشتی – حاج مصطفی گراشی

شب ۱۹ صفر ۱۳۹۳ مسجد دهدشتی – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی شب ۱۹ صفر ۱۳۹۳ مسجد دهدشتی با نوحه خوانی حاج مصطفی گراشی واحد : از نو حریم دل ملال انگیز گردید

ادامه مطلب >
محرم ۱۳۹۷ – حاج مصطفی گراشی

محرم ۱۳۹۷ – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی محرم ۱۳۹۷ | مسجد دهدشتی نوحه خوان : حاج مصطفی گراشی شب ۴ محرم واحد : آمد محرم ماه غم شب ۷ محرم واحد : در شب قتل حسین زینب غمدیده مضطر شب ۸ محرم واحد...

ادامه مطلب >
تاسوعا ۱۳۸۲ مسجد دهدشتی – حاج مصطفی گراشی

تاسوعا ۱۳۸۲ مسجد دهدشتی – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی شب تاسوعا سال ۱۳۸۲ مسجد دهدشتی نوحه خوانی حاج مصطفی گراشی واحد : سینه ام لبریز از احساس شد – آه از آن ساعت که سبط مصطفی

ادامه مطلب >
شب ۲۲ محرم ۱۳۸۸ – حاج مصطفی گراشی

شب ۲۲ محرم ۱۳۸۸ – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی شب ۲۲ محرم سال ۱۳۸۸ (شب جمعه) | مسجد دوانی ها نوحه خوان: حاج مصطفی گراشی نوحه: لبالب گشته از خونابه ی غم باده دلها

ادامه مطلب >
رمضان ۱۳۹۷ – حاج مصطفی گراشی

رمضان ۱۳۹۷ – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی رمضان ۱۳۹۷ – مسجد دهدشتی نوحه خوان : حاج مصطفی گراشی شب ۱۹ رمضان واحد: آه کامشب باز هم شب ۲۰ رمضان واحد : سحرگاه است و از هر بام و در بانگ اذان آید شب...

ادامه مطلب >
فاطمیه ۱۳۹۶ – حاج مصطفی گراشی

فاطمیه ۱۳۹۶ – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی ایام فاطمیه ۹۶ | مسجد دهدشتی نوحه خوان : حاج مصطفی گراشی شب اول واحد: زینب از سوز جگرشب دوم واحد: شام آشوب بلا از داغ زهرا امشب است

ادامه مطلب >
صفر ۱۳۹۶ – حاج مصطفی گراشی

صفر ۱۳۹۶ – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی صفر ۱۳۹۶ | مسجد دهدشتی نوحه خوان : حاج مصطفی گراشی شب ۲۶ صفر واحد : باز ماتم عرش اعلا را گرفت شب ۲۷ صفر واحد : غم به دل دارم شب ۲۸ صفر واحد :...

ادامه مطلب >
کلیه حقوق برای سایت "آوای لیان" محفوظ می‌باشد
طراحی سایت و پشتیبانی: لیان ایده