Blog

فاطمیه ۱۳۹۶ – حاج مصطفی گراشی

فاطمیه ۱۳۹۶ – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی ایام فاطمیه ۹۶ | مسجد دهدشتی نوحه خوان : حاج مصطفی گراشی شب اول واحد: زینب از سوز جگرشب دوم واحد: شام آشوب بلا از داغ زهرا امشب است

ادامه مطلب >
صفر ۱۳۹۶ – حاج مصطفی گراشی

صفر ۱۳۹۶ – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی صفر ۱۳۹۶ | مسجد دهدشتی نوحه خوان : حاج مصطفی گراشی شب ۲۶ صفر واحد : باز ماتم عرش اعلا را گرفت شب ۲۷ صفر واحد : غم به دل دارم شب ۲۸ صفر واحد :...

ادامه مطلب >
اربعین ۱۳۹۶ – حاج مصطفی گراشی

اربعین ۱۳۹۶ – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی اربعین ۱۳۹۶ | مسجد دهدشتی نوحه خوان : حاج مصطفی گراشی شب ۱۹ صفر واحد : کهکشان کاروان شب اربعین واحد : از نو حریم دل – اربعین شه دین روز اربعین واحد : شد زنو...

ادامه مطلب >
اربعین ۱۳۸۳ – حاج مصطفی گراشی

اربعین ۱۳۸۳ – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی شب اربعین سال ۱۳۸۳ مسجد دهدشتی با نوحه خوانی حاج مصطفی گراشی واحد : کهکشان کاران عاشقان دل غمین – مدینه آمدم اما پریشان حال و درمانده

ادامه مطلب >
محرم ۱۳۹۶ – حاج مصطفی گراشی

محرم ۱۳۹۶ – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی محرم ۱۳۹۶ | مسجد دهدشتی نوحه خوان : حاج مصطفی گراشی شب ۷ محرم واحد : زنو هنگامۀ غم شد شب ۸ محرم واحد : چون حسین ابن علی شب تاسوعا واحد : ای عزادار حسین...

ادامه مطلب >
محرم ۱۳۹۱ – حاج مصطفی گراشی

محرم ۱۳۹۱ – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی شب ۸ محرم سال ۱۳۹۱ مسجد دهدشتی با نوحه خوانی حاج مصطفی گراشی واحد: چون حسین ابن علی بی کس و بی یاور شد

ادامه مطلب >
رمضان ۱۳۹۶ – حاج مصطفی گراشی

رمضان ۱۳۹۶ – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی رمضان ۱۳۹۶ – مسجد دهدشتی نوحه خوان : حاج مصطفی گراشی شب ۱۸ رمضان واحد : ایهاالناس بگویم به شما شب ۱۹ رمضان واحد : صحرگاه است و شب ۲۰ رمضان واحد : شام دلتنگیست از...

ادامه مطلب >
رمضان ۱۳۸۹ حاج مصطفی گراشی

رمضان ۱۳۸۹ حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی سنتی بوشهر شب ۲۱ رمضان ۱۳۸۹ مسجد دهدشتی با نوحه خوانی حاج مصطفی گراشی واحد: شیعیان امشب علی را غرق در خون می کنند – ایها الناس بگویم به شما

ادامه مطلب >
فاطمیه ۱۳۹۵

فاطمیه ۱۳۹۵

مراسم سینه زنی ایام فاطمیه ۹۵ | مسجد دهدشتی نوحه خوان : حاج مصطفی گراشی شب اول واحد : در شب قتل حسین شب دوم واحد : شام آشوب بلا شب سوم واحد : باز امشب غصه ها دارم...

ادامه مطلب >
صفر ۱۳۹۵ – حاج مصطفی گراشی

صفر ۱۳۹۵ – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی صفر ۱۳۹۵  |  مسجد دهدشتی نوحه خوان : حاج مصطفی گراشی شب ۲۷ صفر واحد : باز ماتم عرش اعلا را گرفت / گشته در عرش برین ناله و افغان امشب شب ۲۸ صفر واحد :...

ادامه مطلب >
کلیه حقوق برای سایت "آوای لیان" محفوظ می‌باشد
طراحی سایت و پشتیبانی: لیان ایده