Blog

شب ۲۰ رمضان ۱۳۸۸ مسجد دهدشتی – حاج مصطفی گراشی

شب ۲۰ رمضان ۱۳۸۸ مسجد دهدشتی – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی شب ۲۰ رمضان سال ۱۳۸۸ مسجد دهدشتی با نوحه خوانی حاج مصطفی گراشی واحد : آه کامشب باز هم خونابۀ دل در سبوست

ادامه مطلب >
رمضان ۱۳۹۷ – مصطفی اکابریان

رمضان ۱۳۹۷ – مصطفی اکابریان

مراسم سینه زنی زمضان ۱۳۹۷ – مسجد بهبهانی نوحه خوان : مصطفی اکابریان شب ۲۱ رمضان واحد : چونکه تیغ ابن ملجم تارک حیدر شکست

ادامه مطلب >
رمضان ۱۳۹۷ – حاج اسماعیل ایراندوست

رمضان ۱۳۹۷ – حاج اسماعیل ایراندوست

مراسم سینه زنی رمضان ۱۳۹۷ – مسجد شیخ سعدون “کوتی” نوحه خوان : حاج اسماعیل ایراندوست شب ۲۰ رمضان واحد : به خون شستند نامردان رخ مرد دو عالم را شب ۲۱ رمضان واحد : شام دلتنگیست از نو

ادامه مطلب >
رمضان ۱۳۹۷ – حاج عبدالحمید دشتی فرد

رمضان ۱۳۹۷ – حاج عبدالحمید دشتی فرد

مراسم سینه زنی رمضان ۱۳۹۷ مسجد امام خمینی “ره” با نوحه خوانی حاج عبدالحمید دشتی فرد (ناخدا) شب ۱۸ رمضان واحد : سحرگاه است و از هر بام و در بانگ اذان آید شب ۱۹ رمضان واحد : وای...

ادامه مطلب >
رمضان ۱۳۹۷ – حاج مصطفی ساعدی

رمضان ۱۳۹۷ – حاج مصطفی ساعدی

مراسم سینه زنی رمضان ۱۳۹۷– مسجد حاج خیرالله “کوی باغ زهرا” نوحه خوان : حاج مصطفی ساعدی شب ۱۹ رمضان واحد : زد چو ابن ملجم بی دین شب ۲۰ رمضان واحد : ایهاالناس بگویم به شما شب ۲۱...

ادامه مطلب >
رمضان ۱۳۹۷ – عباس محمدی باغملایی

رمضان ۱۳۹۷ – عباس محمدی باغملایی

مراسم سینه زنی رمضان ۱۳۹۷ – مسجد امام حسن عسکری (ع) “قصاب ها” نوحه خوان : عباس محمدی باغملایی شب ۱۹ رمضان واحد : آه کامشب باز هم شب ۲۰ رمضان واحد : ببار از دیدۀ تر خون شب...

ادامه مطلب >
رمضان ۱۳۹۷ – حاج مصطفی گراشی

رمضان ۱۳۹۷ – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی رمضان ۱۳۹۷ – مسجد دهدشتی نوحه خوان : حاج مصطفی گراشی شب ۱۹ رمضان واحد: آه کامشب باز هم شب ۲۰ رمضان واحد : سحرگاه است و از هر بام و در بانگ اذان آید شب...

ادامه مطلب >
شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ – حاج عبدالرضا احمدی باغکی

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۶ – حاج عبدالرضا احمدی باغکی

مراسم سینه زنی شب ۱۹ رمضان سال ۱۳۹۶ مسجدالنبی کوی شکری با نوحه خوانی حاج عبدالرضا احمدی باغکی واحد : این چه غوغائیست کاندر ماسوا افتاده است

ادامه مطلب >
شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۱ – حاج ابراهیم ملاح زاده

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۱ – حاج ابراهیم ملاح زاده

مراسم سینه زنی شب ۲۱ رمضان سال ۱۳۹۱ مسجد سید الشهدا کوی صلح آباد با نوحه خوانی حاج ابراهیم ملاح زاده واحد : ایهاالناس بگویم به شما از ستم و جور و جفای پسر ملجم کافر

ادامه مطلب >
شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۴- حاج حبیب چاهشوری

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۴- حاج حبیب چاهشوری

مراسم سینه زنی شب ۲۱ رمضان سال ۱۳۹۴ مسجد امام حسن مجتبی (ع) کوی عالی آباد با نوحه خوانی حاج حبیب چاهشوری واحد : چونکه تیغ ابن ملجم تارک حیدر شکست

ادامه مطلب >
کلیه حقوق برای سایت "آوای لیان" محفوظ می‌باشد
طراحی سایت و پشتیبانی: لیان ایده