Blog

رمضان ۱۳۹۶ – امیر گوهرشناس

رمضان ۱۳۹۶ – امیر گوهرشناس

مراسم سینه زنی رمضان ۱۳۹۶ نوحه خوان : امیر گوهرشناس شب ۲۱ رمضان – حسینیه فاطمه زهرا (س) “کوی باغ زهرا” واحد : بیا ای دل زمان غم دارد امشب شب ۲۱ رمضان – مسجد شنبدی واحد : چون...

ادامه مطلب >
رمضان ۱۳۹۶ – حاج عبدالرضا احمدی باغکی

رمضان ۱۳۹۶ – حاج عبدالرضا احمدی باغکی

مراسم سینه زنی رمضان ۱۳۹۶ – مسجد النبی “کوی شکری” نوحه خوان : حاج عبدالرضا احمدی باغکی شب ۱۹ رمضان واحد : این چه غوغاییست کاندر ماسوا افتاده است شب ۲۱ رمضان واحد : شد عزای مرتضی

ادامه مطلب >
رمضان ۱۳۹۶ – حاج اسماعیل ایراندوست

رمضان ۱۳۹۶ – حاج اسماعیل ایراندوست

مراسم سینه زنی رمضان ۱۳۹۶ – مسجد شیخ سعدون “کوتی” نوحه خوان : حاج اسماعیل ایراندوست شب بیست و یکم واحد : کشتی عالم ایجاد به موج خطر است

ادامه مطلب >
رمضان ۱۳۹۶ – عباس محمدی باغملایی

رمضان ۱۳۹۶ – عباس محمدی باغملایی

مراسم سینه زنی رمضان ۱۳۹۶ – مسجد امام حسن عسکری (ع) “قصاب ها” نوحه خوان : عباس محمدی باغملایی شب نوزدهم واحد : ببار از دیده تر خون شب بیستم واحد : زد چو ابن ملجم شب بیست و...

ادامه مطلب >
رمضان ۱۳۹۶ – ایمان میرشکاری

رمضان ۱۳۹۶ – ایمان میرشکاری

مراسم سینه زنی رمضان ۱۳۹۶ – مسجد امام رضا (ع) “صلح آباد” نوحه خوان : ایمان میرشکاری شب نوزدهم واحد : زد چو ابن ملجم – شد عزای مرتضی شب بیستم واحد : شام دلتنگیست از نو شب بیست...

ادامه مطلب >
رمضان ۱۳۹۶ – حاج مصطفی گراشی

رمضان ۱۳۹۶ – حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی رمضان ۱۳۹۶ – مسجد دهدشتی نوحه خوان : حاج مصطفی گراشی شب ۱۸ رمضان واحد : ایهاالناس بگویم به شما شب ۱۹ رمضان واحد : صحرگاه است و شب ۲۰ رمضان واحد : شام دلتنگیست از...

ادامه مطلب >
رمضان ۱۳۹۴ – عباس محمدی باغملائی

رمضان ۱۳۹۴ – عباس محمدی باغملائی

مراسم سینه زنی سنتی بوشهر شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۴ مسجد امام حسن عسکری (ع) “قصاب ها” با نوحه خوانی عباس محمدی باغملائی واحد: ببار از دیده ی تر خون ز چشم اشکبار امشب

ادامه مطلب >
رمضان ۱۳۹۲ – عبدالحمید دشتی فرد (ناخدا)

رمضان ۱۳۹۲ – عبدالحمید دشتی فرد (ناخدا)

مراسم سینه زنی شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۲ مسجد امام خمینی “ره” با نوحه خوانی حاج عبدالحمید دشتی فرد (ناخدا) واحد: عاشقان امشب عزای حیدر است

ادامه مطلب >
رمضان ۱۳۸۹ حاج مصطفی گراشی

رمضان ۱۳۸۹ حاج مصطفی گراشی

مراسم سینه زنی سنتی بوشهر شب ۲۱ رمضان ۱۳۸۹ مسجد دهدشتی با نوحه خوانی حاج مصطفی گراشی واحد: شیعیان امشب علی را غرق در خون می کنند – ایها الناس بگویم به شما

ادامه مطلب >
رمضان ۱۳۹۱ حاج حبیب چاهشوری

رمضان ۱۳۹۱ حاج حبیب چاهشوری

مراسم سینه زنی سنتی بوشهر شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۱ مسجد سلمان فارسی کوی جفره با نوحه خوانی حاج حبیب چاهشوری واحد: زد چو ابن ملجم بی دین مردود و دغا

ادامه مطلب >
کلیه حقوق برای سایت "آوای لیان" محفوظ می‌باشد
طراحی سایت و پشتیبانی: لیان ایده